MENU
  • Online users : 4
  • Online employers : 0
  • Registered members : 5 003
  • Registered companies : 249 106
  • Jobs : 78 306
  • Resumes : 2 542


    Job details

Job Opportunity: Dirprwy Gyfarwyddwr DD2 Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau i Bobl.:Wrexham

Job description:

Title

Dirprwy Gyfarwyddwr DD2 Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau i Bobl.

income/Rate
£43599 - £48790/annum
Location
Wrexham
Posted
15/05/2019 (16:36) Just Added
Company
Coleg Cambria

Apply Now Description
Hoffech chi weithio i goleg sy'n ‘rhagorol yn swyddogol'?

Ysbrydoli, Arloesi, Llwyddo

Mae'r coleg ar hyn o bryd yn recriwtio rheolwr newydd o fewn ei Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau i Bobl.

Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm DD2: £43,599 - £48,790

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag angerdd am addysg ac ymrwymiad i reoli a datblygu eu pobl.

Bydd y rôl yn rheoli ein meysydd cwricwlwm Gofal Iechyd, Gofal Plant a Mynediad i Addysg Uwch (Safle Iâl) sydd â chyfrifoldeb dros staff a myfyrwyr Coleg Cambria.

Os ydych chi'n credu bod gennych y weledigaeth, y sgiliau, yr arbenigedd a'r brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth a'n helpu i wireddu ein huchelgeisiau, rydym eisiau clywed gennych chi.

Ynghylch Coleg Cambria

Sefydlodd Coleg Cambria ei hun yn gyflym fel darparwr addysg flaenllaw yn y DU.

Dyfarnodd Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi (AEM) yng Nghymru, y canlyniadau uchaf posibl yn yr arolygiad diweddaraf, a barnwyd bod ei "berfformiad cyfredol" a'i "ragolygon gwella" yn 'rhagorol'.

Wedi'i leoli ar ffin Gogledd Ddwyrain Cymru, mae gan y coleg gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog ar draws rhanbarth Gogledd Cymru a mynediad hawdd hefyd at draffyrdd cenedlaethol a rhwydwaith rheilffyrdd da gyda chysylltiadau cyflym â Lerpwl, Manceinion, Caerdydd a Llundain.

Yn 2017, enwodd Lonely Planet Gogledd Cymru yn un o'i 10 rhanbarth uchaf i ymweld drwy'r byd i gyd. Mae'r gornel brydferth hon o Gymru yn llawn hanes, ac mae ganddi olygfeydd ac arfordiroedd ysblennydd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i'n tudalen gyrfaoedd: https://(url removed)/vacancy

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Mercher 29 Mai 2019

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i godi proffil yr iaith Gymraeg. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn fanteisiol ar gyfer y swydd hon.
Type
Permanent
Contract Length
N/A
Contact Name
Login or register to view

Job Reference
vac 288
Job ID
210041154
Applications
Be first to apply

Apply Now

Skills:

Job Category: Marketing/PR [ View All Marketing/PR Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Wrexham, Clwyd Wales
Address: Clwyd
Company Type Employer
Post Date: 05/15/2019 / Viewed 1 times
Contact Information
Company: Wrexham


Apply Online