MENU
  • Online users : 16
  • Online employers : 0
  • Registered members : 5 010
  • Registered companies : 254 001
  • Jobs : 67 961
  • Resumes : 2 544


    Job details

Job Opportunity: Lecturer - Engineering (Hourly Paid):

Job description:

Job location: Swansea
income: £13.84 to £25.32 Per Hour
Hours: Full Time, Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract

Published in: 11th September 2019
Closing date: 25th September 2019
Reference: SEP20195917

 

An exciting opportunity has arisen for a committed, highly motivated individual to join our prosperous Engineeringteam.( hourly paid )
You will develop and employ a variety of teaching and learning strategies, including the effective use of ILT, to ensure excellence and the achievement of course targets for retention and attainment.
As a clear and confident communicator, you will have the capability to motivate and inspire students and to create a positive learning environment leading to an outstanding learner practice.
You will be qualified to degree level in a related subject and possess a recognised teaching/training qualification or be prepared to work towards one.
practice teaching; mechanical, electrical and electronic engineering on vocational programs is preferred.
You will possess good organisational and problem solving expertise. You will adopt a flexible approach to be prepared to provide cover at various College sites.
Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.
Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.
Appointments will normally be made to the bottom of the income scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).
Darlithydd - Engineering (wedi'i dalu bob awr)
Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno ā'n tīm llwyddiannus I tīm Peirianneg.(wedi'i dalu bob awr)
Byddwch yn gymwysedig i lefel gradd a byddwch yn meddu ar gymhwyster addysgu / hyfforddiant cydnabyddedig neu fod yn barod i weithio tuag ato.
Fel cyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr a chreu amgylchedd dysgu cadarnhaol yn arwain at brofiad rhagorol i ddysgwyr. Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn arloesol a medru dangos profiad perthnasol o weithio mewn amgylchedd creadigol
Profiad Addysgu; mae profiad o addysgu peirianneg fecanyddol, trydanol ac electronig ar raglenni galwedigaethol yn cael ei ffafrio.
Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da. Byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg abod yn barod i weithio mewn nifer o safleoedd y Coleg.
Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.
Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i'r holl staff rhannu'r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi ā Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.
Fel rheol, bydd penodiadauyn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Skills:

Job Category: Accounting [ View All Accounting Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Swansea, West Glamorgan Wales
Address: West Glamorgan
Company Type Employer
Post Date: 09/11/2019 / Viewed 115 times
Contact Information
Company:


Apply Online